Avís legal


En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les dades de l’empresa titular de www.evasancho.com:

Fincas Gandia Servicios Inmobiliarios, S.L.P.  (des d’ara FGSI), amb domicili a aquests efectes en carrer Diputació 193 – 2n i nombre de C.I.F.- B-64.553.589, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 39609, foli 34, Full nº B-348.009.
Correu electrònic de contacte: fincasgandia@fincasgandia.com.

Propietat intelectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a FGSI i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat del continguts

FGSI no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. FGSI tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

FGSI es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

FGSI no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats al web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FGSI són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

FGSI, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avaladors de l’entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb FGSI, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per FGSI.

FGSI ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a FGSI. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb FGSI a mitjançant escrit dirigit al departament d’Administració, al carrer Rambla de Catalunya 81, 4º 2ª, 08008 Barcelona.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, serà la llei espanyola.